QUẦN TẬP GYM AMI CẠP CAO TÔN DÁNG

320.000

HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE QUẦN TẬP GYM AMI

– S: vòng 2 từ 64 – 66 cm & vòng 3 từ 84 – 86 cm, dưới 50 kg

– M: vòng 2 từ 68 – 70 cm & vòng 3 từ 88 – 90 cm, từ 50 – 55 kg